Montáž dvojstĺpového zdviháka

Montáž a ukotvenie dvojstĺpového zdviháka so spodným prejazdom Golemtech (sz22, sz24, sz26).

Golemtech
91

135.14 €

162,16 € s DPH

Množstvo
skladom

Doplňujúca služba kompletnej montáže a uvedenia do prevádzky, ktorú je možné objednať spolu s nákupom zdviháka Golemtech. Služba nezahŕňa stavebné úpravy spojené s montážou, pripojenie na zdroj el. energie a revízie elektro. Tieto sú závislé od miestnych podmienok a sú plne v kompetencií zákazníka. Pred montážou je nutné pripraviť podmienky pre montáž: Podlaha musí byť tvorená betónom min. pevnosti č. 175 s hrúbkou 200 mm a pôdorysom o 200 mm, väčším ako je základňa zdviháka. Nerovnosť podlahy môže byť maximálne 2 mm/1000 mm. Prívod el. energie k stĺpiku s ovládaním káblom 5 × 2,5 (400 V, 50 Hz, 4,5 kW). V cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu montážnej skupiny na miesto, pretože je rozdielna podľa lokality zákazníka. Ďalej cena nezahŕňa náklady na kotviaci materiál, ktorý závisí od druhu a materiálu podlahy, kde bude zdvihák umiestnený. Montáž môže byť výhodne spojená s dopravou zdviháka na miesto, ktorú vykoná priamo montážna skupina, bez nutnosti zaisťovať dopravu prepravnou službou.